Algemene Voorwaarden

1.ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop van onze producten via de website www.casashops.com die in Nederland wordt aangeboden. Door de plaatsing van de bestelling aanvaard je de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Onze identiteitsgegevens zijn: CASA INTERNATIONAL NV, B-2250 Olen, Domuslaan 4, ondernemingsnummer 0435.132.397, BTW nummer 435.132.397, IBAN BE47 2300 0017 0980 en BIC GEBABEBB.

Contactformulier

De website www.casashops.com is gehost door het bedrijf CASA Interantional NV met als zetel Domuslaan 4, 2250 Olen.

Tel. : +32 410 74 24 51

Niet alle producten die op de website www.casashops.com afgebeeld worden zijn online te koop. Dit is enkel het geval voor de producten die aangegeven zijn met de vermelding “online te koop”.

De foto’s en afbeeldingen op de website www.casashops.com zijn louter illustratief en kunnen ons niet contractueel verbinden.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen periodiek gewijzigd worden. De op onze website gepubliceerde versie op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling is toepasselijk.

De gegevens van ons informaticasysteem leveren het gehele bewijs van de aankooptransactie.

Onze klantendienst is bereikbaar van maandag tem vrijdag van 09.00u tot 17.00u via het contactformulier.

Het is mogelijk dat CASA op haar website links opneemt naar andere websites die interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. CASA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

2.PRIJZEN, AANBIEDINGEN EN PROMOTIES

Onze aanbiedingen en prijzen gelden enkel bij aankoop via de website www.casashops.com, niet bij aankoop in de winkels zelf. De aanbiedingen via de website www.casashops.com zijn niet cumuleerbaar met andere promoties en acties, kortingsbonnen of personeelskorting.

3.BESTELLING

Nadat je op de website je keuze gemaakt hebt, kan je overgaan tot het plaatsen van de bestelling, door op "Bestellen" te klikken waardoor je artikel in de bestelzone geplaatst is.

Vanuit de bestelzone kan je verder winkelen, een in de bestelzone geplaatst artikel terug verwijderen of afrekenen.

In de bestelzone zie je direct de prijzen van de gekozen producten, de kortingen, de levertijd, en de totaalprijs van de bestelling. De totaalprijs is inclusief BTW en inclusief alle kosten.

Als je tevreden bent over je keuzes, en je de bestelling wil voltooien, klik dan op ‘Ik ga bestellen’.

Hiervoor moet je eerst inloggen, en de nodige gegevens invullen om de bestelling vlot te laten verlopen. Wanneer je het vakje “bewaar je gegevens voor toekomstig gebruik ” aanklikt, dan moet je deze gegevens niet meer invullen bij een volgende login op onze website.

De bestelling is pas definitief nadat de betaling is uitgevoerd.

Elke definitieve bestelling krijgt van ons een orderbevestiging via e-mail, in de taal van de website, met de vermelding van de levertermijn en met vermelding van de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren bij het overschrijden van deze termijn. Zo weet je dat wij je bestelling goed ontvangen hebben.

Indien je erom vraagt en je je bedrijfsgegevens meedeelt, bezorgen we je kosteloos per email een factuur.

4.BETALING

Wij hebben voor een veilige betaalomgeving gekozen via Ingenico. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Ingenico, www.ingenico.com. Je kan kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:

 • Bancontact/ Mister Cash
 • Ideal
 • Visa/ Mastercard
 • Paypal
 • Maestro

Er kan betaald worden met waardebonnen, cadeaucheques of cadeaukaarten.

5.AFHALING

Je kiest tijdens de bestelling je afhaalpunt. Producten zijn enkel af te halen in de doorgegeven winkel in Nederland.

De winkel zal verwittigd worden en de producten worden gereserveerd op jouw naam.

Je ontvangt een aankomstbevestiging per e-mail zodra je bestelling gearriveerd is in de winkel van je keuze. Indien het bestelde artikel uitzonderlijk toch niet voorradig blijkt te zijn of de levering vertraging heeft opgelopen, krijg je hier ook bericht van via e-mail.

Je hebt vervolgens 30 kalenderdagen de tijd om de goederen af te halen tegen voorlegging van de orderbevestiging.

Indien je de goederen niet afgehaald hebt na twee elektronische herinneringsberichten dan hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wij storten dan het aankoopbedrag terug op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd en via dezelfde betaalmethode als waarlangs de betaling is gebeurd.

6. BESCHIKBAARHEID

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Wij doen er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is, bv. door vergissingen in de stockgegevens of door aanleveringsproblemen bij de leverancier. Wij zullen je in dit geval zo snel mogelijk verwittigen en de aankoopprijs aan je terugbetalen.

7.HERROEPINGSRECHT

Ben je niet tevreden van je aankoop, dan kan je deze annuleren op het ogenblik dat je hem afhaalt. Je ontvangt dan de waarde van je aankoop terug.

Vanaf de dag volgend op de afhaling heb je bovendien 30 kalenderdagen de tijd om af te zien van de aankoop van elk artikel dat je niet bevalt, zonder dat je hiervoor een motief hoeft op te geven. Het herroepingsrecht geldt enkel indien je een particulier bent, en dus niet wanneer je een firma bent, of wanneer je de goederen hebt aangekocht voor professioneel gebruik.

Hoe maak je gebruik van je herroepingsrecht? Je moet ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen. Je kan hiervoor ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping.

Ook moet je zo snel mogelijk, en uiterlijk 30 dagen nadat je je beslissing tot herroeping aan ons hebt meegedeeld, op eigen kosten de goederen aan ons terugbezorgen.

Wat bezorg je ons terug? Samen met het artikel zelf, dien je ook alle toebehoren (accessoires, gebruiksaanwijzing, garantiedocument…) alsook de originele en niet-beschadigde verpakking terug te sturen, samen met een kopie van het aankoopbewijs.

In de volgende gevallen kunnen wij geen terugbetaling aanvaarden:

 • Wanneer de artikelen, hun toebehoren of de verpakking geïnstalleerd, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn, of wanneer zij gebruikt werden meer dan nodig om de aard, de kenmerken of de werking van de artikelen te controleren.
 • Als de verpakking (of een deel ervan) zodanig werd geopend dat het product niet meer als nieuw kan worden verkocht.
 • Als het gaat om audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken.
 • Voor artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, of die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd.

Als blijkt dat de retour niet kan aanvaard worden dan blijft het product jouw eigendom. Indien wij over je e-mailadres beschikken dan word je van de weigering van het herroepingsrecht op de hoogte gesteld, waarna de goederen voor een periode van 30 kalenderdagen opnieuw ter beschikking gesteld worden in het oorspronkelijke afhaalpunt, waarna wij het recht hebben om de goederen te vernietigen.

De terugbetaling zal gebeuren binnen een maximale termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum dat CASA de herroepen goederen terug ontvangen heeft.

8.GARANTIE

De kwaliteit van onze goederen geniet onze grootste aandacht. Mochten er zich toch problemen voordoen dan geniet je van alle wettelijke conformiteits- en garantiewaarborgen.

Dit betekent dat de artikelen in goede staat moeten verkeren en bij normaal gebruik behoorlijk moeten functioneren. Indien je een artikel ontvangt dat hier niet aan voldoet, dan voorzien wij in een passende oplossing.

Als je de artikelen gekocht hebt voor privé-gebruik dan bieden wij je 24 maanden garantie, aanvangend vanaf de datum van het afhalen van de goederen.

Eventuele gebreken en niet-conformiteiten moeten zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 2 maanden na de vaststelling ervan, aan ons gemeld worden.

Indien het gebrek te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van het artikel, aan een ongeval, een uitwendige oorzaak (bv. brand, waterschade, …) een gebrekkig onderhoud of aan normale slijtage, of wanneer de schade is verergerd doordat je het goed bent blijven gebruiken nadat de schade werd vastgesteld, dan geldt de garantie niet. Evenmin kan er garantie verleend worden wanneer jezelf of een derde geprobeerd hebben zelf het artikel te herstellen.

De garantie houdt in dat wij het artikel vervangen of herstellen, zonder kosten voor jou. Indien evenwel de herstelling of vervanging niet mogelijk is, of buitenproportioneel is, of wanneer deze aan jou ernstige overlast zou berokkenen, dan staan wij jou op jouw verzoek een passende prijsvermindering toe.

9.OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering of de laattijdige uitvoering van een verplichting het gevolg is van overmacht.

Onder overmacht wordt begrepen, alle,voorzien of niet voorzien, die het voor ons redelijkerwijs onmogelijk maken om onze verplichting uit te oefenen en die ons niet kunnen worden toegerekend, zoals (maar niet beperkt tot) onder meer oorlog, oproer, staking, pandemie, epidemie, ziekte, quarantainemaatregelen, brand, overheidsmaatregelen, storm, explosies, natuurrampen, aardbevingen, hacking en cyberaanvallen

Tijdens de overmachtperiode worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE BESTELBON

Bij verlies of diefstal van de bestelbon tijdens of na de bestelling dien je dit onmiddellijk aan ons te melden. Indien je ons het bestelnummer opgeeft, kunnen wij de bestelbon achterhalen en zullen wij deze opnieuw per e-mail versturen. Producten kunnen niet zonder bestelbon afgehaald worden.

11.PRIVACYDISCLAIMER

Wij respecteren en beschermen jouw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat je in ons stelt, en alle persoonlijke informatie die je ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Voor meer informatie over de behandeling van uw persoonsgegevens kan u terecht in onze Privacy Verklaring.

12. KLACHTEN

Indien je niet tevreden bent dan kan je klacht indienen bij onze klantendienst. Je wordt binnen de 5 werkdagen na het indienen ervan geïnformeerde over de termijn waarbinnen je klacht behandeld wordt.

Om geschillen te melden m.b.t. online aankopen kan u gebruik maken van het Europese platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR). Het e-mailadres van CASA dat ingegeven moet worden m.b.t. een klacht over CASA is [email protected]

13.GEDRAGSCODES: BECOMMERCE

BeCommerce is de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand.

Wij respecteren de Gedragscode die BeCommerce opgesteld heeft voor een optimale consumentenbescherming. Indien u een geschil heeft met ons, kan u bij de Geschillencommissie terecht via [email protected]. Meer gegevens vindt u terug op www.becommerce.be.

14.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De gerechtelijke afhandeling van geschillen gebeurt uitsluitend volgens intern Belgisch recht.

15.CASA – ALGEMENE VOORWAARDEN LOYALTY PROGRAMMA ‘CASA FRIENDS’ 

1.TOEPASSINGSGEBIED

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Loyalty Programma “CASA Friends” van CASA International NV, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Domuslaan 4, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0435.132.397 (“CASA”). Het Loyalty Programma wordt tevens via een FAQ nader toegelicht op de website van CASA. 
 2. Door lid te worden van CASA Friends is de klant (“klant” of “u”) als eerste op de hoogte van alle nieuwigheden, exclusieve promoties en zal u punten kunnen sparen die inwisselbaar zijn voor korting.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de klant in strijd met de algemene voorwaarden houdt geen afstand in van de inhoud van deze algemene voorwaarden door CASA.
 4. De rechtsverhouding tussen CASA en de klant voor het Loyalty Programma Casa Friends programma wordt uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en eventuele vermeldingen in bijzondere contractuele documenten zullen de bijzondere vermeldingen voorrang krijgen op deze algemene voorwaarden, op voorwaarde van een schriftelijk akkoord tussen CASA en de klant hieromtrent. 

2. LIDMAATSCHAP

 1. Klanten kunnen kosteloos lid worden van CASA Friends in een CASA-winkel en online.  
 2. Wanneer u als nieuwe klant zich in de winkel registreert, ontvangt u een digitale klantenkaart (en eventueel een fysieke klantenkaart genaamd de CASA Friends Klantenkaart). U zal dan een e-mail ontvangen met een link om het online profiel te vervolledigen met uw gegevens en om van de algemene voorwaarden kennis te nemen en deze te aanvaarden binnen een termijn van drie (3) maanden. Gedurende deze termijn houdt CASA het puntenaantal en de overige gegevens bij. Indien het online profiel niet wordt vervolledigd binnen voormelde termijn worden alle gegevens van het kandidaat-lid definitief gewist. Wanneer u als nieuwe klant zich online registreert, geeft u meteen uw profielgegevens in, neemt u kennis van de algemene voorwaarden en wordt u gevraagd de algemene voorwaarden te aanvaarden.  Na aanvaarding van de algemene voorwaarden zal het lidmaatschap worden geactiveerd en wordt een e-mail verstuurd met een link naar uw digitale klantenkaart. 
 3. Om lid te worden dient de klant te voldoen aan volgende voorwaarden: 
  1. De klant handelt in eigen hoedanigheid en treedt niet op voor een onderneming; 
  2. De klant beschikt over een geldig e-mailadres, waaronder niet eerder een lidmaatschap werd geregistreerd; 
  3. De klant is hetzij meerderjarig, hetzij ouder dan 16 jaar én in het bezit van de toestemming van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.  
 4. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden geacht correct, actueel en volledig te zijn. Het is aan u als klant om uw contactgegevens en e-mailadres actueel te houden. Aansprakelijkheid ten gevolge van foute of onvolledige informatie ligt bij de klant en kan nooit verweten worden aan CASA. 
 5. Door het inschrijven op, en gebruiken van, het Loyalty Programma Casa Friends bevestigt de klant dat aan de voorwaarden zoals uiteengezet in de artikelen 2.2 en 2.3 is voldaan.
 6. De CASA Friends Klantenkaart (die eigendom blijft van Casa), alsook het Casa Friends lidmaatschap, inclusief verzamelde punten, is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Overeenkomstig Artikel 2.3, a. van deze algemene voorwaarden kan het lidmaatschap niet worden aangewend door enige rechtspersoon of personen met commerciële doeleinden. 
 7. De CASA Friends Klantenkaart kan voor het sparen van punten onder het Casa Friends loyalty programma gebruikt worden bij alle aankopen via de webshop van Casa (https://nl.casashops.com/nl/) alsook in alle fysieke winkels van CASA, met uitzondering van de webshop in Zwitserland.

3. PROGRAMMA CASA FRIENDS  

 1. Verzameling punten 
  1. Klanten kunnen punten verzamelen bij hun aankopen in de winkel met de CASA Friends Klantenkaart, of bij online aankopen na registratie of inloggen bij check-out. 
  2. Na vervollediging en activering van het online profiel door de klant bij de registratie, worden automatisch 5 punten gratis toegekend en dit binnen de 24 uur. 
  3. Er worden geen punten verzameld bij de aankoop van een cadeaukaart. 
  4. Indien de aankoop, gekocht met een kortingscode, wordt geretourneerd conform de toepasselijke voorwaarden zal de klant uitsluitend de werkelijk betaalde prijs ontvangen, en niet de waarde van de aankoop zonder korting.
  5. De klant kan het saldo van zijn gespaarde punten op ieder moment raadplegen in zijn digitale wallet van CASA Friends.
  6. Verzamelde punten vervallen in hun geheel één jaar na de laatste aankoop van producten (hetzij online, hetzij in een fysieke winkel) waarbij de CASA Friends Klantenkaart werd gebruikt.
 2. Voordelen 
  1. Per aankoopschijf van 10 euro wordt 1 punt toegekend. Wanneer 20 punten zijn verzameld, wordt dit omgezet in een kortingscode van 10 euro die wordt verstuurd via e-mail. De desbetreffende kortingscode kan slechts éénmaal gebruikt worden. De kortingscode kan gebruikt worden door het tonen van de e-mail aan de kassabediende of bij online aankoop door de toevoeging tijdens check-out. De kortingscode is één (1) jaar geldig na de toekenning ervan en kan worden gebruikt bij verschillende aankopen indien de korting niet integraal werd benut. De korting is niet in te ruilen voor geld of cadeaukaarten en kan niet worden gebruikt voor eerdere aankopen. De CASA Friends Klantenkaart is geen betaalmiddel. De spaarpunten vertolken geen handelswaarde (behalve in de vorm van een puntenkorting) en zijn niet overdraagbaar aan een derde.
  2. De klant heeft na activatie van zijn lidmaatschap recht op een verjaardagskorting van 15% op alle producten. Deze korting wordt toegekend via een email op de verjaardag van de klant en is 1 maand geldig. Deze verjaardagskorting is cumuleerbaar met de kortingscode verbonden aan de punten van de CASA Friends klantenkaart of andere CASA vouchers, maar is niet cumuleerbaar met andere kortingen. 
  3. De klant wordt via e-mail als eerste op de hoogte gebracht van nieuws met betrekking tot CASA Friends. Na toestemming hiertoe bij het vervolledigen van de persoonsgegevens, krijgt u eveneens als eerste bericht over nieuwigheden zoals promoties, nieuwe collecties en aanbiedingen, en/of andere producten van CASA. 

4. BEËINDIGING EN WIJZIGING LOYALTY PROGRAMMA

 1. De klant kan het lidmaatschap van CASA Friends op ieder ogenblik beëindigen door ons schriftelijk daarvan in kennis te stellen en uw CASA Friends Klantenkaart terug te sturen naar: CASA International NV tav Customer Service - Domuslaan 4, 2250 Olen.]. Dit kan tevens door afgifte in de winkel, waarna uw gespaarde punten en kortingen zullen worden verwijderd. 
 2. Elk misbruik dat is bewezen of redelijkerwijze kan worden verondersteld en de niet-naleving van de regels in deze algemene voorwaarden, geeft Casa het recht om het lidmaatschap van de klant te beëindigen, waarna de gespaarde punten en kortingen zullen worden verwijderd. Uw lidmaatschap neemt hoe dan ook een einde wanneer Casa besluit om het Loyalty Programma CASA Friends stop te zetten. 
 3. CASA Friends en de algemene voorwaarden kunnen door CASA eenzijdig worden gewijzigd, hetgeen voorafgaandelijk meegedeeld zal worden aan de klant via email, online melding of anderszins. De wijzigingen worden doorgevoerd 14 kalenderdagen nadat de klant werd geïnformeerd en de kans kreeg het lidmaatschap te beëindigen. Indien CASA Friends verder wordt gebruikt door de klant na zulke aanpassing, wordt verondersteld dat de klant deze aanvaardt.
 4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel daarvan ongeldig of nietig is of wordt, blijven de overige bepalingen alsmede de overige onderdelen van de betreffende bepaling, onverminderd van kracht en wordt de ongeldige of nietige bepaling geacht te worden herleid tot het wettelijk maximaal aanvaardbare.

5. KENNISGEVING EN AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN  

 1. Deze algemene voorwaarden worden meegedeeld aan de klant voor het toetreden tot CASA Friends. De klant bevestigt de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het opslaan van profielgegevens en het gebruik van CASA Friends. 
 2. De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt opgenomen op de website van CASA. De klant wordt geacht steeds kennis te hebben genomen van de meest recente versie van deze algemene voorwaarden. 

6. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. De aansprakelijkheid van CASA met betrekking tot of ten gevolge van CASA Friends is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend in de wet is opgelegd. Aldus is onder andere elke aansprakelijkheid voor lichte fouten en herhaalde lichte fouten vanwege CASA uitgesloten. CASA kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van een zware fout, een zware nalatigheid of opzet in hoofde van CASA. De aansprakelijkheid van CASA is hoe dan ook beperkt tot vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, geleden door de klant. CASA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade of gevolgschade. 

7. VERLIES EN DIEFSTAL VAN DE CASA FRIENDS KLANTENKAART

 1. Wanneer u vaststelt dat uw CASA Friends Klantenkaart werd gestolen of u deze heeft verloren, dient u dit zo snel mogelijk mee te delen aan de klantenservice van CASA, [email protected]. Uw CASA Friends Klantenkaart zal in dat geval worden ofwel worden gedeactiveerd of u zal de digitale code van je klantenkaart ontvangen. CASA is niet aansprakelijk indien er punten verloren blijken te zijn gegaan na deze diefstal of verlies. 

8. OVERIGE BEPALINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. Alle communicatie met betrekking tot de CASA Friends Klantenkaart en het CASA Friends loyalty programma en alles wat daarmee samenhangt, dient schriftelijk te gebeuren en gericht te worden aan dit adres: CASA International NV, ter attentie van de CASA Customer Service- Domuslaan 4 - 2250 Olen.Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen die belangrijk zijn in verband met het gebruik van de CASA Friends Klantenkaart of het CASA Friends loyalty programma dienen schriftelijk gemeld te worden aan de CASA Klantendienst op voormeld adres. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht, met uitsluiting van andersluidende bepalingen van internationaal privaatrecht.Indien u een klacht heeft over het loyalty programma CASA Friends kan u deze kwestie voorleggen aan de CASA klantendienst. Indien hiermee het geschil niet opgelost wordt, kan u het geschil voorleggen aan de rechtbanken van het arrondissement Turnhout die uitsluitend bevoegd zijn.

9. GEGEVENSBESCHERMINGEN

 1. De persoonsgegevens en het puntenaantal worden meteen verzameld wanneer de klant een lidmaatschap aanvraagt in de winkel. De klant heeft vanaf het moment van aanvraag 3 maanden tijd om de algemene voorwaarden en privacyverklaring te aanvaarden. Gedurende die termijn houdt CASA voorlopig het puntenaantal en de persoonsgegevens bij. Indien binnen de termijn van 3 maanden geen aanvaarding volgt, worden alle gegevens en verzamelde punten verwijderd.
 2. CASA handelt conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR”). CASA verwijst naar de privacyverklaring op de website voor meer informatie over deze gegevensbescherming.